Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kristina Hulterström (S)

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Julius Lindströms stiftelse Ledamot 2023-06-08 2026-12-31
Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation Ledamot 2023-06-08 2026-12-31
Samfond för barn med särskilda behov (VI) Ledamot 2023-06-08 2026-12-31
Söderborgska m fl stiftelser Ledamot 2023-06-08 2026-12-31
Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond Ledamot 2023-06-08 2026-12-31
Apotekaren Fredrik Mossbergs donation Ledamot 2023-06-08 2026-12-31
Stiftelsen för Hyresfonden Pauvres Honteux Ledamot 2023-06-08 2026-12-31
Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond Ledamot 2023-06-08 2026-12-31
Osbeckska fonden Ledamot 2023-06-08 2026-12-31