Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mariette Höij Risberg (D)

Kontaktinformation

E-post:
mariette.risberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14