Förtroendevalda Göteborgs Stad

Älvstranden Utveckling AB

Mandatperiod: 2023-03-11 - 2024-03-31

Uppdrag (12 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ståhl Boris Socialdemokraterna Ledamot 1
Eriksson Rickard Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Lagholm Stefan Vänsterpartiet Ledamot 3
Karlsson Yngve Demokraterna Ledamot 4
Arby Hans Centerpartiet Ledamot 5
Nilsson Vivi-Ann Socialdemokraterna Suppleant 6
Schill Kristoffer Moderata Samlingspartiet Suppleant 7
Larsson Joakim Miljöpartiet Suppleant 8
Andersson Sven Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisor 9
Carlenfors Amandus Vänsterpartiet Lekmannarevisor 10
Ransgård Jonas Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisorssuppleant 11
Eriksson Bengt Vänsterpartiet Lekmannarevisorssuppleant 12