Förtroendevalda Göteborgs Stad

Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget)

Mandatperiod: 2024-03-12 - 2025-03-31

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Rezaeivar Parisa Socialdemokraterna Ledamot 1
Andersson Broang Margareta Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Ingelman Gertrud Vänsterpartiet Ledamot 3
Lintin-Wold Peter Liberalerna Ledamot 4
Forslind Jonas Socialdemokraterna Ledamot 5
Kiani Janson Nina Socialdemokraterna Ledamot 6
Holmdahl Anne Kristdemokraterna Ledamot 7
Fhager Karlsson Linnea Miljöpartiet Suppleant 8
Andersson Alexander Moderata Samlingspartiet Suppleant 9
Kaage Gus Vänsterpartiet Suppleant 10
Carlenfors Amandus Vänsterpartiet Lekmannarevisor 11
Fristedt Erik Liberalerna Lekmannarevisor 12
Eriksson Bengt Vänsterpartiet Lekmannarevisorssuppleant 13
Landervik Alf Liberalerna Lekmannarevisorssuppleant 14