Förtroendevalda Göteborgs Stad

Hans Arby (C)

Kontaktinformation

E-post:
hans.arby@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Älvstranden Utveckling AB Ledamot 2024-03-11 2025-03-31
Södra Älvstranden Utveckling AB Ledamot 2024-03-11 2025-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2024-02-01 2026-12-31
Norra Älvstranden Utveckling AB Ledamot 2024-03-11 2025-03-31
Göteborgs Stads exploateringsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14