Förtroendevalda Göteborgs Stad

Rebar Alnazar (V)

Kontaktinformation

E-post:
rebar.alnazar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stiftelsen Dahlin-Ekströmska fonden Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Göteborgs Stads kretslopp- och vattennämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Stiftelsen J C E Nolleroths donationsfond Ledamot 2024-01-01 2024-12-31