Förtroendevalda Göteborgs Stad

Göteborgs Stads kretslopp- och vattennämnd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Uppdrag (15 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Wikström Linnea Socialdemokraterna Ledamot och 1:e vice ordförande 1
Björling Claes Moderata Samlingspartiet Ledamot och 2:e vice ordförande 2
Fagerlund Jöran Vänsterpartiet Ledamot och ordförande 3
Saarväli Eva-Li Demokraterna Ledamot 4
Moosavi Abbas Socialdemokraterna Ledamot 5
Persson Gunnar Miljöpartiet Ledamot 6
Vahlén Kent Liberalerna Ledamot 7
Frostlin Daniel Sverigedemokraterna Ledamot 8
Stenkvist Sara Vänsterpartiet Ledamot 9
Hvittfeldt Sofia Socialdemokraterna Ersättare 10
Chorzynski Elin Moderata Samlingspartiet Ersättare 11
Nilsson Elisabet Vänsterpartiet Ersättare 12
Brorsson Arne Demokraterna Ersättare 13
Vestin Erik Socialdemokraterna Ersättare 14
Alnazar Rebar Vänsterpartiet Ersättare 15