Förtroendevalda Göteborgs Stad

Familjebostäder i Göteborg AB

Mandatperiod: 2024-03-07 - 2025-03-31

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Bomark Susanne Socialdemokraterna Ledamot 1
Nylander Magnus Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Svensson Johan Vänsterpartiet Ledamot 3
Hansson Elisabet Demokraterna Ledamot 4
Larsson Gunnar Socialdemokraterna Ledamot 5
Wikström Anders Socialdemokraterna Ledamot 6
Nordström Mikael Liberalerna Ledamot 7
Eriksson Johanna Socialdemokraterna Suppleant 8
Laanemets Kristoffer Moderata Samlingspartiet Suppleant 9
Ekman Ulla Vänsterpartiet Suppleant 10
Gustafsson Hans-Göran Sverigedemokraterna Lekmannarevisor 11
Bergsten Paija Jonas Socialdemokraterna Lekmannarevisor 12
Fridén Jan Sverigedemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 13
Madsen Jens-Henrik Socialdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 14