Förtroendevalda Göteborgs Stad

Claes Söderling (S)

Kontaktinformation

E-post:
claes.soderling@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2024-02-01 2026-10-14
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2024-02-29 2026-11-30
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2024-02-29 2026-12-31