Förtroendevalda Göteborgs Stad

Alf Landervik (L)

Kontaktinformation

E-post:
alf.oskar.landervik@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31
Framtiden Byggutveckling AB Lekmannarevisor 2024-03-07 2025-03-31
Norra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31
Göteborgs Egnahemsaktiebolag (Egnahemsbolaget) Lekmannarevisor 2024-03-07 2025-03-31
Södra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31
Göteborgs Stads revisorer Revisor 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Hamn AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-12 2025-03-31