Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jessica Blixt (D)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.blixt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ledamot 2023-01-25 2026-12-31
Göteborgs Stads förskolenämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Göteborgs Stads grundskolenämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31