Förtroendevalda Göteborgs Stad

Emma Yllivallo Altenhammar (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0761-95 05 19 (mobil)

E-post:
emma.altenhammar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31