Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kristina Bergman Alme (L)

Kontaktinformation

E-post:
kristina.bergman.alme@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot 2023-01-01 2023-12-31