Förtroendevalda Göteborgs Stad

Thomas Larsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
thomas.larsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd Ledamot och 1:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Göta Älvs Vattenvårdsförbund Ledamot 2023-04-20 2024-04-30
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Ledamot 2023-04-20 2024-04-30
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2023-02-08 2026-12-31