Förtroendevalda Göteborgs Stad

Håkan Hallengren (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0732-48 63 95 (mobil)

E-post:
hakan.hallengren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Samordningsförbundet Göteborg Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ledamot och ordförande 2024-01-01 2024-12-31