Förtroendevalda Göteborgs Stad

Petra Elf (MP)

Kontaktinformation

E-post:
petra.elf@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2024-01-01 2026-10-14
Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2023-03-24 2026-10-14
Bygga Hem i Göteborg AB Ledamot 2024-03-07 2025-03-31
Förvaltnings AB Framtiden Ledamot 2024-03-07 2025-03-31