Förtroendevalda Göteborgs Stad

Emma Öman (V)

Kontaktinformation

E-post:
emma.oman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ledamot och 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31