Förtroendevalda Göteborgs Stad

Marina Johansson (S)

Kontaktinformation

E-post:
marina.johansson@politiker.goteborg.se