Förtroendevalda Göteborgs Stad

Patrik Höstmad (D)

Kontaktinformation

E-post:
patrik.bo.uno.hostmad@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2024-03-25 2025-03-31
Referensgrupp för arenaprojektet Representant 2023-02-08 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Ideella föreningen Citysamverkan Ledamot 2023-02-08 2026-12-31
Göteborgs Stads exploateringsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14