Förtroendevalda Göteborgs Stad

Camilla Widman (S)

Kontaktinformation

E-post:
camilla.widman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) Ledamot och ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd Ledamot och ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot och ordförande 2023-01-01 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31