Förtroendevalda Göteborgs Stad

Emmyly Bönfors Jansson (C)

Kontaktinformation

E-post:
emmyly.bonfors@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2024-02-01 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14