Förtroendevalda Göteborgs Stad

Krista Femrell (SD)

Kontaktinformation

E-post:
krista.femrell@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2023-01-26 2026-10-14
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31