Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lena Lindström Olinder (M)

Kontaktinformation

E-post:
lena.olinder@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2023-03-23 2026-10-14