Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jessica Blixt (D)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.blixt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Förskolenämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Göteborgs Grundskolenämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ledamot 2019-02-06 2022-12-31
Ö-dialogen Representant 2021-10-13 2022-12-31