Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anders Moberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-33 71 43 (mobil)

Postadress:
Runslingan 188 423 47 Torslanda
(bostad)

E-post:
anders.moberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2020-09-10 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Grefab Ledamot 2022-09-15 2023-03-31
Gryaab Suppleant 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen Ersättare 2022-01-27 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14