Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jörgen Knudtzon (KD)

Kontaktinformation

E-post:
jorgen.knudtzon@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-06-30 - 2022-12-31
Göteborgs Stads Pensionärsråd Ledamot och ordförande 2019-02-27 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2019-06-11 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2019-10-15 - 2022-10-14