Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jörgen Knudtzon (KD)

Kontaktinformation

E-post:
jorgen.knudtzon@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-06-30 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads Pensionärsråd Ledamot och ordförande 2019-02-27 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14