Förtroendevalda Göteborgs Stad

Yvonne Stafrén (SD)

Kontaktinformation

E-post:
yvonne.stafren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2019-02-04 - 2022-10-14
Valnämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31