Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anders Svensson (M)

Kontaktinformation

E-post:
anders.svensson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Samordningsförbundet Göteborg Ledamot 2021-01-28 2022-12-31
Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola Ledamot 2022-01-01 2022-12-31