Förtroendevalda Göteborgs Stad

Margareta Andersson Broang (M)

Kontaktinformation

E-post:
margareta.broang@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2024-03-12 2025-03-31
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
Göteborgs Stads överförmyndarnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31