Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jörgen Fogelklou (SD)

Kontaktinformation

E-post:
jorgen.fogelklou@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2024-03-25 2025-03-31