Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jörgen Fogelklou (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-73 81 43 (mobil)

E-post:
jorgen.fogelklou@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2023-03-21 2024-03-31
Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31