Förtroendevalda Göteborgs Stad

Tony Liljendahl (SD)

Kontaktinformation

E-post:
tony.liljendahl@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2023-02-23 2026-11-30