Förtroendevalda Göteborgs Stad

Martin Wannholt (D)

Kontaktinformation

E-post:
martin.wannholt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Bygga Hem i Göteborg AB Ledamot 2024-03-07 2025-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förvaltnings AB Framtiden Ledamot 2024-03-07 2025-03-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot 2023-01-11 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31