Förtroendevalda Göteborgs Stad

Henrik Sjöstrand (M)

Kontaktinformation

E-post:
henrik.sjostrand@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads nämnd för intraservice Ledamot och 2:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Suppleant 2023-04-20 2024-04-30