Förtroendevalda Göteborgs Stad

Henrik Sjöstrand (M)

Kontaktinformation

E-post:
henrik.sjostrand@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads nämnd för intraservice Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Ledamot 2024-04-18 2025-04-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Göteborg Energi AB Suppleant 2024-03-12 2025-03-31