Förtroendevalda Göteborgs Stad

Agneta Kjaerbeck (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-66 44 77 (mobil)

E-post:
agneta.kjaerbeck@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-01 2026-12-31