Förtroendevalda Göteborgs Stad

Nina Miskovsky (M)

Kontaktinformation

E-post:
nina.miskovsky@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbundet Representant 2023-01-25 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Eurocities: Sociala forumet Representant 2023-01-25 2026-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31