Förtroendevalda Göteborgs Stad

Grith Fjeldmose (V)

Kontaktinformation

E-post:
grith.fjeldmose@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads kulturnämnd Ledamot och 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Stadsteater AB Ledamot 2024-03-08 2025-03-31