Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mattias Tykesson (M)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.tykesson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31