Förtroendevalda Göteborgs Stad

Elisabet Lann (KD)

Kontaktinformation

E-post:
elisabet.lann@politiker.goteborg.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Representant 2023-03-08 2026-12-31
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-26 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stadshus AB Suppleant 2024-03-25 2025-03-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö Representant 2023-01-25 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2023-01-11 2026-12-31