Förtroendevalda Göteborgs Stad

Torbjörn Rigemar (S)

Bild på Torbjörn Rigemar

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bostads AB Poseidon Lekmannarevisor 2022-01-27 2023-03-31
Familjebostäder i Göteborg AB Lekmannarevisor 2022-01-27 2023-03-31
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31
GS Buss AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31
GS Trafikantservice AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Spårvägar AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31
Higab Lekmannarevisor 2022-01-27 2023-03-31
Hotell Heden AB Lekmannarevisor 2022-01-27 2023-03-31
Norra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31
Stadsrevisionen Revisor 2019-01-01 2022-12-31
Södra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31
Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 2023-03-31