Förtroendevalda Göteborgs Stad

Daniel Bernmar (V)

Kontaktinformation

E-post:
daniel.bernmar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2024-03-25 2025-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens presidium Ledamot och 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot 2023-01-11 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot och 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-26 2026-12-31