Förtroendevalda Göteborgs Stad

Axel Darvik (L)

Kontaktinformation

E-post:
axel.darvik@politiker.goteborg.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2021-11-25 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Grundskolenämnd Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads trygghetsråd Ledamot 2021-01-13 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot och 1:e vice ordförande 2021-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens presidium Ledamot och 1:e vice ordförande 2021-01-01 2022-12-31